Bli med oss på omvisning…

Resepsjonsområde
Venterom
Behandlingsrom 1 – «Det grønne rommet»
Behandlingsrom 2 – «Det gule rommet»